För att ett ekosystem ska existera och fortsätta sin funktion måste växt- och djurlivet finnas närvarande. Och för att växter och djur ska överleva behövs energi från solen i form av ljus för att upprätthålla hela ekosystemet. Tänk på att inte låta den stå för ljust och inte heller för mörkt för ett balanserat system. 15-20 grader (rumstemperatur) är optimalt för det slutna systemet. Se till att den får ljus men helst inte direkt solljus då det kan bli för varmt. Under sommaren trivs den mer i skugga.

Category: Skötsel