Planticum – Ett företag med en vision för en bättre värld! Vår strävan är inte bara att skapa vackra ekosystem, utan att förmedla en djupare innebörd och medvetenhet om livets rytm. Genom våra produkter vill vi inspirera människor att utforska andetagets kraft och upptäcka magin i att vara fullständigt närvarande i nuet.

Vi är övertygade om att en själslig koppling till naturen kan öka livslusten och skapa harmoni. När du ägnar tid åt att observera ditt ’Mini Forest’ ekosystem, lär du dig att respektera livets cykler och påminns om hur allt i naturen är sammanflätat.

Vårt främsta mål är att väcka medvetenheten genom att erbjuda en unik möjlighet att vara en del av naturens underbara gåva. Genom att öva andningstekniker och skapa en förbindelse med ekosystemet kan du hitta lugnet inom dig och bli mer närvarande i det som verkligen betyder något.

Vi inbjuder dig att uppleva den harmoniska samspelet mellan människa och natur med Planticum. Vår önskan är att hjälpa dig att skapa en livsstil som främjar medvetenhet och ökar livslusten genom att omfamna naturens underbara kraft och dess rytm. Välkommen till Planticum, där vi arbetar hårt för att göra världen till en mer medveten och kärleksfull plats för oss alla.