Planticum – ett företag med en vision för en bättre värld! Där vi strävar efter att inte bara skapa vackra ekosystem, utan även förmedla en djupare mening och medvetenhet om livets rytm. Genom våra produkter vill vi uppmuntra människor att öva på andetagen och upptäcka den magiska kraften i att vara närvarande i nuet.

Vi tror att en själslig koppling med naturen kan leda till ökad livslust och harmoni. När du tar dig tid att observera ditt ’Mini Forest’ ekosystem, lär du dig att respektera livets cykler och blir påmind om hur allt i naturen hänger samman.

Vårt mål är att inspirera till medvetenhet genom att erbjuda en unik möjlighet att vara en del av naturens underbara gåva. Genom att öva på andetagen och koppla samman med ekosystemet kan du hitta lugnet inom dig själv och bli mer närvarande i det som verkligen betyder något.

Kom och upptäck den harmoniska dansen mellan människa och natur med Planticum. Vi inbjuder dig att skapa en livsstil som främjar medvetenhet och ökad livslust genom att omfamna den underbara kraften i naturen och dess rytm. Välkommen till Planticum, där vi strävar efter att göra världen till en mer medveten och kärleksfull plats för oss alla.