Dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för personuppgifter vill vi beskriva för dig hur vi samlar in, använder och lagrar din information samt hur du kontaktar oss, så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Senast uppdaterad 2019-12-06

Personuppgiftsansvar

Planticum (org nr 871223-0542), Storgatan 11, Solna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@planticum.com. Vill du läsa mer om den nya förordningen så gör du det på www.datainspektionen.se Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du anser att ett företag hanterar personuppgifter på felaktigt sätt.

Vad en personuppgift är och vad en behandling är

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. Även bilder kan vara personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel är insamling, registrering, sortering, lagring, överföring, bearbetning och radering.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Planticum samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig. Vanligast är det i samband med att du gör ett köp i vår E-butik eller kontaktar vår kundservice.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Uppgifter som samlas in i samband med köp i E-butik

När du som kund köper något i Planticums E-butik behöver Planticum hantera dina personuppgifter i vissa hänseenden för att kunna uppfylla köp- och leveransvillkoren. Uppgifter som behandlas om dig är namn och kontaktuppgifter (som adress, telefonnummer och e-postadress), personnummer, betalningsuppgifter, kundnummer, köpinformation och IP-nummer. Ändamålen är för att kunna genomföra köp och leverans, och hantering av reklamations- och garantiärenden. Adresskontroll sker mot externa källor, t ex SPAR.

Planticum kan också komma att registrera uppgifter om dina köp i syfte att kunna genomföra kund- och marknadsanalyser samt för att kunna ge dig kundanpassade erbjudanden. Denna behandling som kan ske för att genomföra kundanalyser är främst grundad på ditt samtycke som du alltid kan återkalla, se mer om dina rättigheter nedan.  För ändamålen att kunna genomföra kund- och marknadsanalyser kan Planticum komma att samköra uppgifter om dig med andra register.

Vi samlar också in användargenererad data som klick- och besöksstatistik, samt platsinformation från t.ex. mobila enheter. Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Planticums IT-system. All hantering av dina uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå. Överföring av personuppgifter sker krypterat via SSL. Lösenord angivna av dig sparas krypterade.

Planticums E-butik kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part än sådan som har ett berättigat intresse av att få uppgifterna för att Planticum ska kunna fullfölja sina åtaganden inom ramen för köp- och leveransvillkoren. Planticum kan således komma att skicka dina personuppgifter till ett externt företag som hanterar köpordern, till Nordea för att hantera köpet och även till Stripe för att hantera köpet. Den behandling av personuppgifter som sker när du använder Stripes tjänster är Stripe dock själva personuppgiftsansvariga för. För att hantera postordern kommer dina personuppgifter också att skickas över till våra logistikpartners. Planticum kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna hantera ordern, för att fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund och med hänsyn till rättsliga förpliktelser som Planticum kan ha.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet, berättigat intresse och ditt samtycke.

Uppgifter som samlas in vid kontakt med kundservice

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss oavsett om ärendet går via e-butiken, övrig kundservice eller via sociala medier. Kundtjänstärenden hanteras internt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer. Vi kan också behöva hantera köpinformation och i vissa fall tekniska uppgifter såsom din utrustning. Vi sparar också korrespondens så länge det behövs för att hantera ärendet.
Laglig grund: Berättigat intresse och ditt samtycke

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten och vilka sökningar du gör. Om du är inloggad på ditt medlemskonto på hemsidan eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kan vi koppla ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig. På Planticum.com använder vi cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att kunna se användarnas beteende på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator vid uppkoppling mot blomsterlandet.se. Detta gör vi i syfte att kunna förbättra webbplatsen samt att kunna ge dig som kund bättre service och mer relevant innehåll. De flesta webbläsare accepterar cookies per automatik. Om du vill stänga av eller radera cookies kan detta göras i din webbläsares säkerhetsinställningar. Ha i åtanke att en del av våra tjänster kanske inte fungerar om du stänger av cookies.
Laglig grund: Berättigat intresse

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi och våra samarbetspartners har vidtagit flertalet organisatoriska såväl som tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar aktivt med att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi har flertalet IT-system och funktioner som hjälper oss att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vidare har vi interna rutiner som säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina uppgifter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Det är företag som behandlar information på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Vi har biträden som hjälper oss med: IT-system, kunddatabasen, kundtjänstsystem, betallösningar, tryck och marknadsföring.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden är det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har avtal med personuppgiftsbiträdena och kontrollerar att samtliga biträden kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi delar också personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Företag som erbjuder betallösningar (Stripe), allmänna varutransporter (postoperatörer) och statliga myndigheter, är självständigt personuppgiftsansvariga och styr själva över hur personuppgifter behandlas.

Vad du har för rättigheter som registrerad

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har rätt att invända mot behandlingen och begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas. Den behandling som är grundad på ditt samtycke enligt vad som beskrivs ovan har du även rätt att återkalla. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och kan i vissa fall be oss radera dina personuppgifter. Tänk på att du som medlem kan ändra vissa uppgifter direkt på mina sidor. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när du vill avsäga dig marknadsföring genom att följa de avregistreringsinstruktioner som ges i de nyhetsbrev som vi skickat till dig.

Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss. Vill du läsa mer om den nya förordningen så gör du det på www.datainspektionen.se