Det fantastiska med våra slutna ekosystem är att de kräver minimal skötsel. Du kan i lugn och ro åka bort och sfären sköter sig helt själv. Det du behöver göra är att flytta den efter årstid då temperaturen ändras. Under vintern kan den ställas mer i ljuset då dagljustimmarna är så få och under sommaren kan den placeras mer inåt i lägenheten då det blir varmt och ljust länge.
Om du öppnar sfären kan vattnet avdunsta och bli torrt i jorden, då rekommenderar vi att vattna med kalkfritt vatten för att inte ge växterna chock. Kalkfritt vatten är regnvatten. Vattnet som samlas i torktumlaren funkar utmärkt.

Category: Skötsel