Hej min kära Planticum-familj,

Det är Trisha här och jag känner att det är dags att öppna upp mitt hjärta och dela med mig av mina tankar om självrelationen och hur den speglar sig i våra nära förhållanden. Vårt inre och yttre världar vävs samman på ett sätt som ibland kan vara svårt att förstå, men det är här, i självreflektionen, som vi kan hitta vårt sanna jag.

Att vara i kontakt med vår inre kärna är nyckeln till självkärlek. Meditation har varit min följeslagare genom denna resa. När vi sätter oss i tystnad och är ett med andetagets existens, skapar vi en plats för självläkning och självupptäckt. Det är genom detta inre arbete som vi lär oss att vara ok med oss själva, att hitta lycka inom oss utan extern bekräftelse.

Vi är unika individer med syften i livet, och för att gå vår egen väg måste vi kunna stå starka oavsett yttre påverkan. Att säga nej till det som inte tjänar oss är att bygga en grund för vår inre frihet. Med meditation som verktyg kan vi navigera genom den mänskliga upplevelsen med klarhet och mod.

I dessa sista dagar av 2023 skickar jag ut affirmationer till er alla. Jag förstår att högtiderna inte alltid är vackra; för många kan de vara en börda. Vi är skadade varelser som behöver stödja varandra, acceptera var vi alla är för tillfället och inte underskatta någon. Viljan vi håller är energin i våra liv – vad vill jag uppnå här i livet? Det är denna klarhet i tanken som hjälper oss att navigera mot vår önskade livsstil mycket lättare.

För mig har celibatet blivit ett val för att inte längre låta mig påverkas av min omgivning. Jag känner att jag har så mycket att ge till världen, något som är större än det jag är just nu. Jag är på min väg, och att vara här ger mig ultimat tillfredsställelse. Jag kommer att dö lycklig. Glädje har ingen destination; den finns i uppskattningen av små vardagliga saker, att känna sig välsignad och vara tacksam för att vara levande och skapa.

Att leva i enlighet med sig själv, att vara ok med att vara ensam och att spendera tid ensam är kraftfullt. Jag säger inte att vi är utformade för att vara ensamma, men för att vara tillsammans måste vi först vara förankrade i oss själva.

Jag har reflekterat mycket över mina relationer, vänskaper, äktenskap, familj, och jag har ifrågasatt varför situationer alltid eskalerar och blir negativa. Jag har sökt svar från böcker, entreprenörer, stora motivatörer och liknande. Genom att meditera och verkligen tillåta mig själv att klippa banden med min familj, make, vänner och alla runt mig, har jag övat på att släppa taget. Det var smärtsamt att ens föreställa sig det, dag för dag övade jag på detta, att släppa taget om alla runt mig. Jag kände sorg och var rädd för livet. Jag övade och övade, och detta ledde mig till att vara mer öppen för människorna i mitt liv, att ge plats för deras tillväxt och inte ta något personligt. Jag fick visdom, jag blev stärkt i mitt sinne att vara ok med att släppa taget. Jag uppskattade tiden spenderad med vem som helst, och idag har jag vackra och meningsfulla relationer. Kvalitet över kvantitet. Jag bygger nya nätverk, människor uppskattar min autenticitet och det firas. Jag är värdig, jag älskar mig själv. Jag vill att alla ska älska sig själva. Detta är porten till frihet.

Så, titta på din omgivning, bestäm hur du vill att den ska vara, låt läkningen komma in och låt transformationsprocessen börja. Denna transformationsresa kommer att vara utmanande; hela vårt trossystem programmeras om. Det är naturligt för sinnet att gå i skyddsläge, här höjer vi medvetandet och styr sinnet mot den väg vi vill vara på. Här börjar vi utforma vårt liv. Denna position kan bara nås när ett visst beslut fattas och engagemang att följa det. Beslut är det som skiljer en mästare från en förlorare, en fattig från en rik. Vem vill du vara? Jag vet vem jag är och vill vara och göra för världen. Jag är åtagen att tjäna mänskligheten. Jag är åtagen att hålla min energi stark och ren; jag vet att jag är kraftfull. Var medveten om de giftiga människorna, the gaslighters. De säger ”tro på dig själv” samtidigt som de skämtar och sätter ner dig när du börjar stiga. Var medveten, var mycket medveten. Ta hand om dig själv.

 

Kärlek, Trisha

In the game of Life, make the right moves with Planticum.